SVETA ZEMLJA

Sveta ili prokleta, svačija ili ničija, toliko pusta a toliko bogata, toliko voljena a toliko omražena, toliko izmiješana a tako jednostavna, toliko rušena a tako izgrađivana, tako opasna a tako sigurna, tako suha a  tako plodna, mala a toliko velika, nema nikakvih prirodnih bogatstava a sve su se sile za nju borile, surova do boli a povijesno nenadmašna,  tamo svi traže mjesto pod suncem a nitko nije siguran hoće li ga pronaći…. Eto, to je Sveta Zemlja, ali samo na prvi pogled.

Vidjeti svetu zemlju nije pitanje samo vjere, već prije svega opće kulture i koliko o tome u školama učili ili knjiga pročitali ostati ćemo nedorasli i napola „slijepi“ ako ju ne posjetimo.

Sveta Zemlja je Isusova domovina s toliko svetih mjesta a među njima i tri najsvetija: Nazaret, Betlehem i Jeruzalem. Samo ovo, dovoljno je da svakom kršćaninu postane imperativ. Ona se ne može baš nikako razumjeti bez Svetog pisma.

Vidjeti mjesto navještenja, rođenja, života, muke, smrti i uskrsnuća Isusa Krista je san. Proći sva ta mjesta, a ostati isti kao prije nije baš jednostavno. I oni koji ne pripadaju niti jednoj vjeri to nisu u stanju.

Teško je navesti sva važna i povijesna mjesta koja se posjećuju, ali valja navesti barem ona koja su neizostavna, a to su: Bazilika Svetoga Groba, Kana Galilejska, rijeka Jordan, Tabga, crkva Petrova primata, Kafarnaum, Gora Blažnstava, Galiljsko jezero, Brdo Tabor, Karmel, Haifa, Jafa, Cezareja, Masada, Judejska pustinja, Kumran, Mrtvo more, Maslinska gora, crkva Užašašća, crkva Oćenaša, Maslinski vrt - Getsemani, Židovsko groblje, Zid plača, Džamija Al – Aksa, Omarova džamija, Sion, Dvorana posljednje večere, Via Dolorosa, Kalvarija, Križni put, Jerihon…

U Svetoj Zemlji nećemo samo produbiti vjeru, naučiti mnoge povijesne činjenice, vidjeti velebne građevine, upoznati surovu pustinju i svjetski fenomen Mrtvo more, već ćemo vidjeti na svakom koraku isprepletene i tri vjere: kršćanstvo, islam i židovstvo. Naučit ćemo još više poštivati svoje a cijeniti tuđe.